Activiteiten aanvraag Bedrijven

Aanvragen EHBO-posten voor bedrijven:

 

Als u vereniging voor uw activiteit EHBO-vrijwilligers nodig heeft dan kunt u een aanvraagformulier hier

Downloaden Aanvraagformulier Evenementenhulp. Vult u aub deze volledig in en stuur deze retour aan: activiteiten@ehbohhw.nl

 

Aanvraag evenementen gaarne 3 maanden vóór aanvang activiteit aanvragen en e-mailen aan:

activiteiten@ehbohhw.nl

Bij binnenkomst van het volledig ingevulde aanvraagformulier op het mailadres activiteiten@ehbohhw.nl . Zal de EHBO-aanvraag in behandeling genomen worden. En zult u hiervan op de hoogte worden gehouden.

 

De aanvragende instantie / vereniging dient te zorgen voor:

1. AED
2. Telefoon
3. Behandelruimte
4. Parkeerplaats voor auto EHBO’er(s)
5. Indien nodig iemand die met een slachtoffer mee kan naar dokter of ziekenhuis (indien ambulance niet nodig is)
6. Materiaal om te koelen. Water of koel-kompressen/elementen.
7. behandel de EHBO’er(s) als uw gasten, zorg zo nodig voor een beschutte zitplaats en zorg dat ze iets te drinken cq. eten krijgen

Overige voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen:

Het evenement dient binnen de gemeentegrenzen van Heerhugowaard plaats te vinden.

De EHBO is helaas genoodzaakt een bijdrage in de kosten te vragen van minimaal 35,- per post/per dagdeel. 

Dagdeel is 9.00 uur t/m 12.00 uur ; 12.00 t/m 18.00 uur ;18.00 t/m 23.00 uur.Valt de activiteit in 2 van de bovenstaande tijden dan geldt dit voor 2 dagdelen.

Deze bijdrage a.u.b. storten uiterlijk 3 weken na datum evenement op girorekening nr. 2175980 t.n.v. Penningmeester Stichting EHBO, Heerhugowaard o.v.v. naam vereniging, datum evenement. Vergeet u a.u.b. niet deze informatie aan uw penningmeester door te geven.

De EHBO Heerhugowaard probeert altijd met twee personen te posten.

Extra informatie:

Wij kunnen u gezien het steeds groter wordende gebrek aan vrijwilligers geen zekerheid bieden dat uw aanvraag zonder meer gehonoreerd zal worden. Wij adviseren u dan ook om binnen uw eigen vereniging personen te laten opleiden voor het Diploma Eerste Hulp Bij Ongelukken.

Bij die opleiding kunnen wij u desgewenst behulpzaam zijn. Informatie omtrent cursussen kunt u vragen via ons algemene emailadres: info@ehbohhw.nl en/of marcha2406@gmail.com