Aanvragen EHBO-posten voor bedrijven & verenigingen

Wanneer uw bedrijf of vereniging EHBO-vrijwilligers nodig heeft voor uw activiteit of evenement dan kunt u het aanvraagformulier invullen.
Aanvraag evenementen graag 3 maanden vóór aanvang van de activiteit aanvragen.  Gebruik de groene knop om het formulier in te vullen.

Heeft u vragen over hoe een en ander in zijn werk gaat dan kunt u een e-mail sturen naar activiteiten@ehbohhw.nl

Bij binnenkomst van het volledig ingevulde aanvraagformulier  zal de EHBO-aanvraag in behandeling genomen worden en zult u hiervan op de hoogte worden gehouden.

Klik hier om u een aanvraag te doen voor EHBO-posten

De aanvragende instantie / vereniging dient te zorgen voor:

1. AED
2. Telefoon
3. Behandelruimte
4. Parkeerplaats voor auto EHBO’er(s)
5. Indien nodig iemand die met een slachtoffer mee kan naar dokter of ziekenhuis (indien ambulance niet nodig is)
6. Materiaal om te koelen. Water of koel-kompressen/elementen.
7. behandel de EHBO’er(s) als uw gasten, zorg zo nodig voor een beschutte zitplaats en zorg dat ze iets te drinken cq. eten krijgen

Overige voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen:

Het evenement dient zich binnen de plaats Heerhugowaard te bevinden.

EHBO Heerhugowaard is helaas genoodzaakt een bijdrage in de kosten te vragen van minimaal €45,- per post/per dagdeel. 

  • Dagdelen zijn van:
  • 08:00uur t/m 12:00uur
  • 12:00uur t/m 16:00uur
  • 16:00uur t/m 20:00uur
  • 20:00uur t/m 00:00uur

Valt de activiteit in 2 van de bovenstaande tijden dan geldt dit voor 2 dagdelen.

Deze bijdrage a.u.b. storten uiterlijk 3 weken na datum evenement op girorekening nr. 2175980 t.n.v. Penningmeester Stichting EHBO, Heerhugowaard o.v.v. naam vereniging, datum evenement. Vergeet u a.u.b. niet deze informatie aan uw penningmeester door te geven.

EHBO Heerhugowaard probeert, afhankelijk van het aantal deelnemers, met 1 of 2 EHBO’ers te posten.

Extra informatie:

Wij kunnen u gezien het steeds groter wordende gebrek aan vrijwilligers geen zekerheid bieden dat uw aanvraag zonder meer gehonoreerd zal worden. Wij adviseren u dan ook om binnen uw eigen vereniging personen te laten opleiden voor het Diploma Eerste Hulp Bij Ongelukken.

Bij die opleiding kunnen wij u desgewenst behulpzaam zijn. Informatie omtrent cursussen kunt u vragen via ons algemene e-mailadres: info@ehbohhw.nl en/of marcha2406@gmail.com