Cursusaanbod

Met een cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken leert u om levensreddende handelingen te verrichten, zoals reanimeren, het vervoer van slachtoffers in geval van nood en verbanden aanleggen bij zowel ernstige als oppervlakkige bloedingen.

Deze cursus leidt op tot het eenheidsdiploma EHBO inclusief AED-bediener, de aantekening Verbandleer en het diploma Reanimatie en wordt gegeven door de Stichting EHBO Heerhugowaard volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis.

De cursus wordt gegeven op dinsdagavond in Ontmoetingscentrum “de Brink” achter de Nederlands Hervormde Kerk aan de Middenweg, nr. 168 in Heerhugowaard.

Vervolglessen na het behalen van het diploma vinden plaats op maandag- of donderdagavonden. Mensen die bij ons de beginnerscursus hebben gevolgd zullen automatisch op de hoogte gehouden worden over de gevorderden-cursus en in onze ledenlijst gezet worden.  

Heeft u al uw EHBO-diploma, en u wilt zich aanmelden bij onze vereniging dan kunt u zich aanmelden via info@ehbohhw.nl. Schrijf dan als onderwerp :” nieuw lid met diploma”.

De lesavond duurt van 19.30 — 21.30 uur. Maximaal 24 cursisten kunnen zich inschrijven. Wie het eerst komt het eerst maalt. U staat bij ons ingeschreven zodra uw inschrijfformulier bij ons binnen is.

De totale kosten voor de cursus EHBO, Verbandleer en Reanimatie bedragen € 185,- (dit is incl. cursusgeld, boekje, oefenverband en examengeld). Welke u bij de meeste zorgverzekeringen weer kunt declareren!!

U wordt gevraagd dit voor de aanvang van de cursus te voldoen op:
Girorekening NL40 INGB 0002 175980
t.n.v. Stichting EHBO Heerhugowaard o.v.v. Cursus EHBO en naam van de cursist.
Sommige zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) deze kosten. Vraag hiernaar bij uw eigen zorgverzekeraar.

Het inschrijfformulier kunt u aanvragen bij onze kaderinstructeur: beginnerscursus@ehbohhw.nl

Zie: beginnerscursus voor data en onderwerpen
Zie: gevorderden-cursus voor data en onderwerpen